+ 87 565 16 61         sekretariat@sksm.suwalki.pl

projekty

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Kuków

Przedsiębiorstwo SUWALSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowało projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0051/23 „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Kuków”.   Cel projektu: dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy prowadząca do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zmniejszeniu problemu społeczno – gospodarczego województwa podlaskiego, jakim jest ubóstwo elektroenergetyczne.   Planowane efekty:  Uruchomienie produkcji energii elektrycznej przez […]

Przewiń na górę