+ 87 565 16 61         sekretariat@sksm.suwalki.pl

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Kuków

Przedsiębiorstwo SUWALSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowało projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0051/23 „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Kuków”.

 

Cel projektu: dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy prowadząca do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zmniejszeniu problemu społeczno – gospodarczego województwa podlaskiego, jakim jest ubóstwo elektroenergetyczne.

 

Planowane efekty: 

  1. Uruchomienie produkcji energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo przy wykorzystaniu wybudowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,0 MW. 
  2. Wzrost przychodów przedsiębiorstwa w wyniku sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez wybudowaną instalację fotowoltaiczną o mocy 2,0 MW do sieci dystrybucyjnej. 

 

Wartość projektu: 

  • ogółem 7 632 150,00 PLN
  • koszty kwalifikowalne: 4 135 232,00 PLN
  • dofinansowanie (wkład funduszy europejskich): 2 605 196,16 PLN
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Kuków
Przewiń na górę