+ 87 565 16 61         sekretariat@sksm.suwalki.pl

ZKP

Zakładowa Kontrola Produkcji  (ZKP) to stała wewnętrzna kontrola produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta są systematycznie dokumentowane w formie pisemnych zapisów lub procedur.

Stabilność produkcji, uzyskiwanie przez wyrób cech zgodnych ze specyfikacjami technicznymi oraz deklarowanymi przez producenta właściwościami użytkowymi wyrobu – to główne cele  efektywnie wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji.

Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o. w 2008 roku wdrożyły i stosują aktualne wymagania zawarte w europejskich normach zharmonizowanych w zakresie produkcji kruszyw.

Przewiń na górę