Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staniszewskiego 65, 16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 565-16-56, 565-95-00
fax. +48 (87) 565 12 37

 Projekty Unijne


FUNDUSZE EUROPEJSKIE-DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie firmy projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych technologii wydobycia i przetwarzania kruszyw przez SKSM”.

Realizacja projektu ma na celu dokonanie zasadniczej zmiany procesów produkcyjnych, które umożliwią wprowadzenie na rynek ulepszonych jakościowo produktów. W ramach projektu zostaną wdrożone cztery nowe technologie do kompleksowej produkcji kruszyw na potrzeby budownictwa i drogownictwa:

- linia technologiczna do produkcji kruszyw budowlanych,
- linia technologiczna do produkcji kruszyw drogowych i podbudowy mechanicznej,
- linia technologiczna urabiająca złoże spod lustra wody,
- maszyny i urządzenia do automatyzacji sterowania i monitoringu procesów produkcyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

^ Przewiń na górę ^