+ 87 565 16 61         sekretariat@sksm.suwalki.pl

Projekty Unijne

 
Firma zrealizowała projekt nr WND-RPPD.01-04.02-20-078/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn. „ Wdrożenie nowoczesnych technologii wydobycia i przetwarzania kruszyw przez  SUWALSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.”


   Celem głównym projektu było wdrożenie nowoczesnych technologii wydobycia i przetwarzania kruszyw przez SKSM mających charakter innowacyjności procesowej zarówno w zakresie wyposażenia linii technologicznej w maszyny przeróbcze, w tym nowoczesnego systemu pozyskiwania surowca do przeróbki, jak również układu centralnego sterowania i monitoringu. Projekt dotyczył zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia kompleksowej produkcji kruszyw dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.
 Projekt został zrealizowany w trzech etapach:
1.    Zakup i instalacja linii technologicznej urabiającej złoże spod lustra wody.
2.    Zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji kruszyw budowlanych.
3.    Zakup i instalacja linii technologicznej do produkcji kruszyw drogowych i podbudowy mechanicznej.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Perspektywa: 2007-2013
Wartość projektu: 9 934 263,33 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 012 503, 39 zł

Firma zrealizowała projekt nr RPO.05.01.00-20-0619/19 pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez SUWALSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.”
Celem głównym projektu jest dywersyfikacja przychodów, obniżenie kosztów działalności operacyjnej oraz negatywnego wpływu na środowisko przez przedsiębiorstwo Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. poprzez uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej i instalację pompy ciepła.

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:
1. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii
2. Promocja energii odnawialnej poprzez usytuowanie inwestycji na istniejących obiektach
3. Wprowadzenie nowego produktu do działalności przedsiębiorstwa w postaci prądu elektrycznego
4. Zmniejszenie kosztów opłat za korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej
5. Utrzymanie estetyki poprzez instalację na gruncie
6. Przyczynienie się do poprawy środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji CO2

Wartość projektu: 6 359 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 985 516,95 zł

Przewiń na górę