Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staniszewskiego 65, 16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 565-16-56, 565-95-00
fax. +48 (87) 565 12 37

 Proces technologiczny

Eksploatacja złóż

prowadzona jest z lądu jak też spod lustra wody za pomocą koparek wielonaczyniowych, jednonaczyniowych oraz pływających.

Kruszywa o określonych parametrach oferowane przez SKSM Sp. z o.o. osiągane są poprzez zastosowanie mokrej technologii przesiewania, wysokiego stopnia przetworzenia i uszlachetniania oraz stałej kontroli laboratoryjnej wewnętrznej i zewnętrznej.

Produkcja opiera się głównie na żwirach jednofrakcyjnych.

W celu uzyskania żwirów wielofrakcyjnych dysponujemy tzw. mieszalnią, gdzie możemy wykonać dowolną frakcję na zapotrzebowanie klienta.

Stosowana przez nas technologia jest energooszczędna, przyjazna dla środowiska naturalnego. Złoże wyeksploatowane podlega rekultywacji i zagospodarowaniu.

^ Przewiń na górę ^