Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staniszewskiego 65, 16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 565-16-56, 565-95-00
fax. +48 (87) 565 12 37

 Kruszywa budowlane

Rodzaje kruszyw budowlanych i ich zastosowanie

  Kruszywo drobne 0-2

  Kruszywo grube 2-8

  Kruszywo grube 2-16


Zastosowanie:
- produkcja betonów,
- produkcja prefabrykatów,
- budownictwo ogólne,
- drogownictwo,
- kolejnictwo,
- budownictwo hydrotechniczne,
- oczyszczalnie ścieków.


 Kruszywa drogowe

Rodzaje kruszyw drogowych i ich zastosowanie

  Kruszywo łamane 0-2

  Kruszywo grube 2-5

  Kruszywo grube 5-11

  Kruszywo grube 11-16

  Kruszywo grube 16-22Zastosowanie:
- budowa dróg,
- budowa autostrad.

^ Przewiń na górę ^