Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staniszewskiego 65, 16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 565-16-56, 565-95-00
fax. +48 (87) 565 12 37

Mapa - Siedziba firmy

Mapa - ZG Potasznia

 Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000215153
Kapitał zakładowy 2 150 000,00 PLN
NIP 844-21-33-788
ADRES

ul. Stanisława Staniszewskiego 65
16-400 Suwałki


E-mail

sekretariat@sksm.suwalki.pl
sprzedaz@sksm.suwalki.pl

Kontakt telefoniczny
   Sekretariat tel. +48 (87) 565 16 56
      +48 (87) 565 95 00


   Sprzedaż tel. +48 (87) 565 95 01
    fax +48 (87) 565 12 37


   Księgowość fax +48 (87) 565 95 05


   Kadry i płace tel. +48 (87) 565 95 06


   Główny mechanik tel. +48 (87) 565 95 11
   i zaopatrzenie techniczne    


   Główny energetyk tel. +48 (87) 565 95 12


   Laboratorium tel. +48 (87) 565 95 08
   i Zakładowa Kontrola    
   Produkcji    


^ Przewiń na górę ^