Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Stanisława Staniszewskiego 65, 16-400 Suwałki
tel. +48 (87) 565-16-56, 565-95-00
fax. +48 (87) 565 12 37

 Jakość

Doskonale wyposażone laboratorium nadzoruje bieżącą produkcję kruszyw, dbając o ich wysoką jakość i oczekiwania klientów.

Efektem tego są nasze kruszywa, które spełniają poniżej przedstawione normy:


PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

 Gęstości nasypowe kruszyw^ Przewiń na górę ^